BOKS

KURS INSTRUKTORA REKREACJI BOKS 

 

 

Po ukończeniu kursu instruktor rekreacji ruchowej w specjalizacji boks może samodzielnie zaplanować i prowadzić zajęcia z danej specjalności.

Instruktor Boksu prowadzi zajęcia ruchowe, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. W czasie zajęć uczestnicy odprężają się i regenerują siły spowodowane zmęczeniem w pracy. Zajęcia te są dobierane w zależności od możliwości fizycznych i potrzeb uczestników, którzy mogą być w różnym wieku i kondycji fizycznej. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor Bosku daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. siłowniach i klubach fitness, klubach sztuk walki, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 889,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej
zajęcia w części praktycznej kursu
egzamin z części teoretycznej
egzamin z części praktycznej
komplet dokumentów
nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina )

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Historia boksu
Przygotowanie teoretyczne
Boks zawodowy, a amatorski
zawodowy
amatorski
Etapy nauczania
Ciosy
Pozycja bokserska
Pozycje obronne
Wyposażenie boksera
Podejście psychologiczne
Planowanie Walki
Planowanie treningów
Dobranie treningów i sprzętu
Podstawowe pojęcia w boksie
Kontuzje w boksie
Kategorie wagowe
Boks olimpijski
Boks zawodowy
Przepisy

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Pozycja bokserska
Poruszanie się w pozycji
Walka w dystansie
Walka w półdystansie
Atak i obrona w walce
Kontratak w walce
Ciosy
Ciosy proste
Ciosy sierpowe
Ciosy z dołu
podbródkowe
haki
Kombinacje ciosów
Pozycje obronne
odskok
odchylenie
garda
zakrok
Walka w odwrotnej pozycji
Walka z przeciwnikiem w odwrotnej pozycji
Pressing w walce

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora rekreacji ruchowej (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej w specjalności boks, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora rekreacji ruchowej

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

legitymacji w języku angielskim GRATIS !