BOKS

KURS INSTRUKTORA BOKSU 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji boks upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor boksu prowadzi zajęcia ruchowe polegające na walce wręcz. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor boksu daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. siłowniach i klubach fitness, klubach sztuk walki, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 899,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Historia boksu

Przygotowanie teoretyczne

Boks zawodowy, a amatorski

zawodowy

amatorski

Etapy nauczania

Ciosy

Pozycja bokserska

Pozycje obronne

Wyposażenie boksera

Podejście psychologiczne

Planowanie Walki

Planowanie treningów

Dobranie treningów i sprzętu

Podstawowe pojęcia w boksie

Kontuzje w boksie

Kategorie wagowe

Boks olimpijski

Boks zawodowy

Przepisy

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Pozycja bokserska

Poruszanie się w pozycji

Walka w dystansie

Walka w półdystansie

Atak i obrona w walce

Kontratak w walce

Ciosy

Ciosy proste

Ciosy sierpowe

Ciosy z dołu

podbródkowe

haki

Kombinacje ciosów

Pozycje obronne

odskok

odchylenie

garda

zakrok

Walka w odwrotnej pozycji

Walka z przeciwnikiem w odwrotnej pozycji

Pressing w walce

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora boksu, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !