KARATE

KURS INSTRUKTORA KARATE 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji karate upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor karate prowadzi zajęcia ruchowe zgodnie z zasadami tego sportu. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora karate przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, szkołach walki, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 889,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia, geneza, rozwój karate

Podział na style karate

Podstawy, zasady, teoria i filozofia karate

System promocji w karate oraz symbolika pasów

Współzawodnictwo w karate

Planowanie szkolenia

Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej

Zasady bezpieczeństwa

Odpowiedzialność cywilna i karna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przepisy BHP

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia kondycyjne i koordynacyjne

Nauka podstawowych ćwiczeń potrzebnych w karate

Kształtowanie sprawności ruchowej

Analiza, nauczanie, doskonalenie i kontrola technik ofensywnych i defensywnych i stosowanych w karate

Ćwiczenia padów, przewrotów

Ćwiczenia walki zadaniowej

Ćwiczenia w podstawowych działaniach techniczno-taktycznych

Ćwiczenia stałych fragmentów walki

Ćwiczenia stylów walki oraz najczęściej stosowanych kombinacji

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora karate, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !