LEKKOATLETYKA

KURS INSTRUKTORA LEKKOATLETYKI 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji lekkoatletyka upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor lekkoatletyki prowadzi zajęcia ruchowe zgodnie z zasadami tego sportu. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor lekkoatletyki daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. klubach lekkoatletycznych, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 999,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich

Nauczanie techniki w biegach sprinterskich – bieg na dystansie

Technika i metodyka nauczania w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Technika i metodyka nauczania chodu sportowego

Przepisy o bezpieczeństwie podczas prowadzenia zajęć w rzutach

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach

Nauczanie techniki pchnięcia kulą

Nauczanie techniki rzutu oszczepem

Metodyka nauczania w skokach

Nauczanie techniki w skoku w dal

Sprawność specjalna i ogólna w skokach

Technika i metodyka nauczania trójskoku

Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż

Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce

Nauczanie techniki rzutu młotem

Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem

Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty

Przepisy sędziowania

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych

Ćwiczenia przygotowawcze w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach sprinterskich, średnich i długich, przez płotki, oraz sztafetowych

Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach

Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem

Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem

Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem

Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu dyskiem

Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich

Ćwiczenia sprawności specjalnej zawodnika

Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora lekkoatletyki, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !