MENADŻER OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

 

KURS MENADŻERA OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH 

 

316446926 824247405498126 991231672259593708 n - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

Menadżer Ośrodków Jeździeckich – to osoba która zarządza i kieruje ludźmi w stajniach, klubach oraz ośrodkach rekreacyjnych. Jego rola nie ogranicza się tylko do kwestii finansowych, jest odpowiedzialny również za rozwój całego ośrodka, dobór pracowników oraz rozwój infrastruktury . To on najczęściej jest odpowiedziany za zatrudnienie, rozwój oraz ustala zasady promocji ośrodka/stajni lub klubu.

Dobrego menadżera cechują dobra komunikatywność, pasja, pracowitość i sumienność. Musi być to osoba odporna na stres, która potrafi przewidzieć różne sytuacje.

Menadżer Ośrodków Jeździeckich może być zatrudniony do prowadzenia stajni, ośrodków, klubów jeżdzieckich, ośrodków sportowych, klubów rekreacyjnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat i posiadająca wykształcenie min. średnie oraz posiada umiejętności i predyspozycje do podjęcia pracy jako menedżer. Kurs adresowany jest w szczególności do trenerów i instruktorów, pracowników klubów i obiektów sportowych, organizatorów imprez sportowych oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

Czas trwania kursu – 70 godzin

w tym zajęcia TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1899,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

1643016041 baner1 menadzer 2 - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNO – PRAKTYCZNA

1.Dobrostan

Co to jest dobrostan?

Dlaczego jednak warto zapewnić koniom minimalny poziom dobrostanu?

Istniejące przepisy i zalecenia

Jak w praktyce obiektywnie ocenić dobrostan koni?

2.Strategiczne zarządzanie w Ośrodku Jeździeckim

Co to strategiczne zarządzanie?

Podstawowe funkcje zarządzania strategicznego.

Cechy i rodzaje strategii

Cele strategiczne, taktyczne i operacyjne w Ośrodku jeździeckim

3. Prowadzenie negocjacji i podejmowanie decyzji

Negocjacje i zasady ich prowadzenia

– Przygotowanie się do negocjacji

– Rozpoczęcie (otwarcie) negocjacji

– Negocjacje właściwe

– Zamknięcie negocjacji

– Skuteczność negocjacji

– Błędy w prowadzeniu negocjacji

– elementy podejmowania skutecznej decyzji

Różne typy sytuacji, w których podejmuje się decyzje

Strategie podejmowania decyzji

4. Zarządzanie czasem w Ośrodku Jeździeckim

Dobra organizacja pracy

Podziel zadań na grupy

Efektywne korzystanie z kalendarza

Dobra komunikacja z pracownikami

5. Zarządzanie finansami w ośrodku jeździeckim

Dokumentacja

Archiwizacja

Analiza

Planowanie budżetu

Płynność i dyscyplina finansowa

6. Sprawne kierowanie zespołem

zasady kierowania ludźmi

zasady doboru zespołu/pracowników

7. Elementy rachunkowości

8. Marketing w ośrodku jeździeckie

9. Planowanie, organizacja imprez jeździeckich oraz zawodów

10. Sponsoring w sporcie

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym

Certyfikat i Letitymacje nowe 2023 - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie Menadżera Ośrodków Jeździeckich, akceptowane w Unii Europejskiej:

*legitymację instruktora

*certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

*certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

*zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

*LEGITYMACJA ANGIELSKA GRATIS !!

Zgłoś chęć