Menedżer imprez sportowych

Kurs Menedżera imprez sportowych

 

 

Menedżer imprez sportowych to osoba która zarządza i kieruje ludźmi (sportowcami) w klubach lub obiektach sportowych. Jego rola nie ogranicza się tylko do kwestii finansowych, jest odpowiedzialny również za kontakty z mediami, sponsorami, może odpowiadać za wizerunek zarówno pojedynczego sportowca jak i całego klubu. To on najczęściej negocjuje kontrakty oraz ustala zasady promocji marki lub klubu (obiektu).

Dobrego menedżera imprez sportowych cechują dobra komunikatywność, pasja sportowa, pracowitość i sumienność. Musi być to osoba odporna na stres, która potrafi przewidzieć różne sytuacje.

Menedżer imprez sportowych może być zatrudniony do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, klubów rekreacyjnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu menedżera imprez sportowych może zostać osoba która ma ukończone 18 lat i posiadająca wykształcenie min. średnie oraz posiada umiejętności i predyspozycje do podjęcia pracy jako menedżer. Kurs adresowany jest w szczególności do trenerów i instruktorów, pracowników klubów i obiektów sportowych, organizatorów imprez sportowych oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Czas trwania kursu – 70 godzin

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 999,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

Kurs Menedżera imprez sportowych

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie Menadżera, akceptowane w Unii Europejskiej:

*legitymację instruktora

*certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

*certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

*zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

*LEGITYMACJA ANGIELSKA GRATIS !!