PIERWSZA POMOC DLA KONI

Czas trwania kursu – 10 godzin
w tym 5 godzin teoretycznych i 5 godzin praktycznych (Dwa dni sobota-niedziela)
Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.
Cena – 399,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 95 1240 5497 1111 0010 6449 3393 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

W cenę kursu wlicza się:
*zajęcia w części teoretycznej
*zajęcia w części praktycznej
*komplet dokumentów

Miejsce zajęć:
Dominów 81D – ATUT koło Lublina
http://www.stajnia-atut.pl

DLA CZEGO PIERWSZA POMOC ?

Pierwsza pomoc dla konia czyli co robić kiedy zachoruje.

W tym cyklu, krótkich Kursów dokształcających chcemy przybliżyć wszystkim miłośnikom koni najczęstsze schorzenia i to, jak sobie z nimi poradzić gdy je zaobserwujemy.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA KONI :

1.CHOROBY BYTOWE SPOWODOWANE STANEM POMIESZCZEŃ :

-Brak wentylacji -duszność ,schorzenia górnych dróg oddechowych jak jamy noswoj ,gardła,krtani,tchawicy oraz oskrzeli i płuc,ropny nieżyt nosa

-Zapalenie gardała(angina)pod wpływem zaziębiebia ,Nieżyt oskrzeli , Zapalenie płuc ,dychawice przejściowe ,choroby oczu

-Przeciągi- choroby układu mięśniowego ,nerwowego,grypa,przeziębienie

-Brak higieny ,zła ścółka -gnicie strzałki ,grzybice,gruda,rak kopyta ,stan boksów ,biegalni,wybiegów – Urazy fizyczne ,Zatrucia pokarmowe ,zatrucia paszy ,choroby przenoszone przez ptaki i gryzonie .

-Poród , Ciąża – co robić jak się zachować podczas porodu oraz Ciązy konia

2.CHOROBY BYTOWE SPOWODOWANE ŻYWIENIEM

-Rodzaje paszy

-Przygotowanie paszy i podanie – Choroby żołądkowe ,jelitowe ,Układu oddechowego

-Podawanie wody

-Zmiana Paszy

-Dokarmianie

-Systematyczność Karmienia

3.CHOROBY I URAZY SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM

-Skaleczenia ,Obtarcia ,Zapoprężenia ,Zerwania Ścięgien ,Kulawizy,Urazy Mięśniowe ,Urazy Kostne ,Przeciążenia ,Zakłucia ,Stłuczenia ,Przegrzania ,Podbica .

4.CHOROBY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ ,WIEKIEM,ROZRODEM

-Ciąża -żywienie, użytkowanie

-Poród – Komplikacje ,Okres poporodowy

-Krycie -choroby przenoszone przez drogi rodne

-Źrebięta -pierwsza pomoc ,kulawki ,biegunki

-Klecze w ciąży – opoje ,zatrucia,odstawienie źrebiąt ,pierwsze dni po odstawieniu

-Wychów źrebiąt -żywienie ,ruch

-Klacze po porodach -wymiona ,drogi rodne ,poronienia ,przczyny

-Ogiery- żywienie w okresie stanówki ,badanie lekarsie ,krycie bezpieczne

-Konie stare- choroby mięśnowe ,stawowe ,układu pokarmowego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA KONI :

-Zakładanie opatrunków

-Podawanie laków doustnych

-Oczyszczanie kopyt

-Obtarcia – co robić w poszczególnym przypadku

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi -instruktora sportu i rekreacji ruchowej (8 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty
*certyfikat ukończenia kursu w języku polskim
*certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim
*zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu