PIŁKA NOŻNA

KURS INSTRUKTORA PIŁKI NOŻNEJ 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji piłka nożna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor piłki nożnej prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora piłki nożnej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, orlikach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 840,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg podczas trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gry w piłkę nożną na świecie i w Polsce.

Charakterystyka gry w piłkę nożną

Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.

Metodyka i systematyka nauczania gry w piłkę nożną.

Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.

Technika, podziały, elementy, szkoły, style.

Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.

Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć

Planowanie pracy szkoleniowej,

Opracowanie rocznego planu pracy zespołu

Systemy gry w ujęciu historycznym i współczesne – najczęściej występujące

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia ulatwiające zabawę z piłką, nauczanie techniki gry.

Nauczanie: uderzenia piłki nogą i głową, przyjęcia piłki, prowadzenia z odpowiednim balansem, nauka dryblingu z piłką i bez piłki.

Zasady gry ciałem w obronie i ofensywie, różne rodzeje odbioru piłki.

Gra bramkarza – odpowiednie ustawianie się, kładzenia, chwyty, wybicia.

Metodyka nauczania w odpowiednich grupach wiekowych.

Rodzaje taktyk w ataku – rozwiązania indywidualne, zespołowe, szybka kontra, atak pozycyjny, atak nieskoordynowany.

Rodzaje taktyk w obronie – obrona indywidualna i jej zasady, obrona zespołowa, obrona strefą, obrona indywidualna.

Ustawienia gry zespołu: 1x4x4x2, 1x4x2x3x1 itp.

Przejścia ustawień w trakcie gry.

Stałe fragmenty – rzuty wolne, rzuty wolne pośrednie, rzuty rożne, rzuty karne.

Ćwiczenia ulatwiające zabawę z piłką, nauczanie techniki gry.

Różnorakie ćwiczenia prowadzące do poprawy motoryki, dynamiki, szybkości, skoczności, wytrzymałości, techniki użytkowej.

Pedagogizacja prowadzenia zajęć i sprawdzian praktyczny.

Zajęcia zakończone egazminem teoretycznym i praktycznym

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora piłki nożnej, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !