PIŁKA RĘCZNA

KURS INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji piłka ręczna upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor piłki ręcznej prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora piłki ręcznej przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 840,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg podczas trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia piłki recznej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

Przepisy gry w piłkę reczną – omówienie

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania w piłce recznej, proporcje

Formy stosowane w nauczaniu piłki recznej

Gra uproszczona, szkolna, właściwa

Taktyka indywidualna w ataku

Taktyka indywidualna w obronie

Taktyka indywidualna w przyjęciu piłki

Taktyka gry w obronie w piłce recznej

Taktyka indywidualna w rozgrywaniu piłki

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Gry i zabawy przygotowujące do gry

Ćwiczenia oswajające z piłką, poruszanie się po boisku

Doskonalenie podań w trudniejszych ustawieniach

Nauczanie podań w najprostszych ustawieniach

Nauczanie rzutu w wyskoku

Nauczanie rzutu z przeskokiem

Nauczanie rzutu bieżnego

Nauczanie gry obrotowego

Nauczanie gry skrzydłowego

Atakowanie pozycyjne. Współdziałanie w liniach

Atakowanie pozycyjne w pasach działania

Atakowanie wielopozycyjne

Metodyka nauczania obrony każdy swego

Obrona kombinowana. Taktyka postępowania

Nauczanie obrony strefowej

Sytuacje przewagi liczebnej w ataku i obronie

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora piłki ręcznej, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !