SNOWBOARD

KURS INSTRUKTORA SNOWBOARD 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji snowboard upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie, przygotowując uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych na obozach i koloniach, w ośrodkach wypoczynkowych, związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie w kraju i za granicą.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy szkolenia otrzymują uprawnienia instruktora sportu o specjalizacji: snowboard, zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kurs instruktora snowboardu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

* Uczestnik kursu jest zobowiązany posiadać sprzęt odpowiednio dobrany do ciężaru ciała, wzrostu, zainteresowań oraz umiejętności. Sprzęt powinien być odpowiednio dopasowany, sprawdzony przez fachowców w serwisie i przygotowany (deska naostrzona i posmarowana). Istnieje możliwość wypożyczenia lub zakupu sprzętu snowboardowego na miejscu.

 

* W przypadku zgłoszenia się na dany termin kursu mniej niż 5 osób, kurs zostaje odwołany na 5 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Czas trwania kursu – 70 godzin

w tym 40 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1299,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

wykłady (zajęcia teoretyczne)

zajęcia praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora sportu

Zasady współpracy

Komunikacja interpersonalna

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie

Podstawy fizjologii człowieka

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia określonej formy treningu

Omówienie wad postawy

Dietetyka i suplementacja

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Medycyna sportowa

Przepisy BHP

Zagadnienia prawne

Reklama i marketing

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Dobieranie formy zajęć do możliwości kursantów lub podopiecznych

Dobór treningu z uwzględnieniem celów, wskazań oraz oczekiwań klienta

Proces szkolenia sportowego na różnych szczeblach poziomu sportowego w danej dyscyplinie

Utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie się w tej dziedzinie

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne (stretching)

Nauka podstawowych ćwiczeń potrzebnych w danej dyscyplinie

Zasady pracy z osobami kontuzjowanymi oraz z problemami zdrowotnymi

Ocena przebiegu zajęć i wyciągania wniosków.

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora snowboardu, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !