STRZELECTWO SPORTOWE

KURS STRZELECTWA SPORTOWEGO

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji strzelectwo sportowe upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor strzelectwa sportowego musi nie tylko umieć motywować uczestników do zajęć, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor strzelectwa uprawnieni do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w strzelnicach, w szkoleniach tzw. służb mundurowych, pracowników ochrony, gwardii narodowej lub podobnych organizacji . Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 949,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia strzelectwa

Omówienie i podział broni

Budowa i wyposażenie strzelnic

Przygotowanie psychiczne zawodników

Obsługa i konserwacja broni

Techniki strzelania z broni krótkiej i długiej

Rodzaje broni stosowane w strzelectwie sportowym

Rodzaje postaw strzeleckich

Planowanie szkolenia sportowego

Bezpieczeństwo w prowadzeniu zajęć na strzelnicy

Przepisy i regulaminy

Przepisy BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Obsługa strzelnicy

Przygotowanie sprawnościowe

Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora strzelectwa sportowego, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !