SURVIVAL

KURS INSTRUKTORA SURVIVALU 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji survival upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor survivalu prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym, pokazujące jak przetrwać na łonie przyrody oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora survivalu przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 990,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie, historia, podziały i zastosowanie survivalu

Rekreacyjny wymiar survivalu

Prawne aspekty survivalu

Zasady BHP

Techniki survivalowe

Psychologia przetrwania

Podstawy terenoznawstwa

Sprzęt, wyposażenie, ubiór

Zastosowanie lin w survivalu, podstawowe węzły

Metodyka nauczania i prowadzenia zajęć z survivalu

Planowanie i organizacja imprezy survivalowej

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Zagadnienia organizacyjne

Pierwsza pomoc – najczęstsze wypadki w terenie i sposoby udzielania pomocy

Postępowanie w przypadku pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego oraz innych zagrożeń

Terenoznawstwo – mapa, busola, azymuty, szkice wędrówki „z marszu”, określania stron świata

Terenoznawstwo – GPS, poruszanie się w zróżnicowanym terenie

Meteorologia w terenie

Ogień – dobór terenu, sposoby rozniecania ognia, rodzaje ognisk, bezpieczeństwo

Schronienia – zasady budowy schronień z wykorzystaniem zarówno posiadanego sprzętu jak i naturalnego terenu

Pożywienie – odnajdywanie i przyrządzanie prowizorycznego pożywienia

Woda – pozyskiwanie wody, transport, uzdatnianie

Prowizoryczne urządzenia obozowe

Rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych oraz leczniczych

Techniki linowe wykorzystywane w zajęciach z survivalu i sprzęt „improwizowany”

Impreza survivalowa – zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora survivalu, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !