TENIS

KURS INSTRUKTORA TENISA 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji tenis upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor tenisa prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o zasady gry. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

Kurs instruktora tenisa przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, na kortach tenisowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych, organizacjach sportowych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1089,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Rys historyczny i rozwój tenisa

Charakterystyka sprzętu i kortów tenisowych

Metody i techniki nauczania w tenisie

Techniki i taktyka w tenisie

Rodzaje ćwiczeń rozgrzewających

Współpraca zawodników w grze zespołowej

Pomoc przedmedyczna

Przepisy BHP

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Ćwiczenia kondycyjne i ogólnorozwojowe

Ćwiczenia siły, elastyczności, szybkości, wytrzymałości, koordynacji

Ćwiczenia postaw tenisa: chwytów, pozycji zasadniczych i pracy ciała. Nauka podanych uderzeń

Ćwiczenia współpracy zawodników

Ćwiczenie podstawowych umiejętności

Ćwiczenie różnych styli gry w tenisa

Rozwój umiejętności zawodników

Trening zagrań, ataku i obrony

Trening taktyki

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora tenisa, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !