TRENER KLASY II

W Polsce funkcjonuje trójstopniowy podział trenerów:

Trener Klasy II

Trener Klasy I

Trener Klasy Mistrzowskiej

316446926 824247405498126 991231672259593708 n - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

Trener klasy II to najniższy stopień trenerski. Osoba trenera jest ekspertem w swojej dziedzinie sportu i najczęściej zajmuje się grupami zawodników. Trener działa w dziedzinach sportowych, które są zrzeszone w polskich związkach sportowych.

Trener klasy II może być zatrudniony w związkach sportowych, klubach sportowych, szkołach walki, ośrodkach sportu, ośrodkach rekreacyjnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie, posiada umiejętności, tytuł instruktora sportu, doświadczenie i wiedzę z danej dziedziny sportu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1090,00 PLN

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (*dotyczny wyłącznie Lublina)

TEORIA I METODYKA PRACY TRENERA:

Psychologiczne aspekty wywiadu z klientem

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia określonej formy treningu

Zasady współpracy

Motywacja

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym

Omówienie wad postawy

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dietetyka i suplementacja

Komunikacja interpersonalna

Zagadnienia prawne

Reklama i marketing

Przepisy BHP

Wiadomości ogólne

Technika gry

Strategia i taktyka gry

Teoria treningu sportowego

Żywienie i suplementacja

Fizjologia sportu

Psychologia sportu

Pierwsza pomoc

Biomechanika

Fizjoterapia

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Metodyka układania programów treningowych

Dobór treningu z uwzględnieniem celów, wskazań oraz oczekiwań klienta

Formy zajęć fitness

Stretching, joga, pilates – podstawy

Zasady treningu siłowego

Podstawy kulturystyki

Omówienie podstawowego wyposażenia siłowni

Zasady treningu z seniorami, kobietami w ciąży oraz po porodzie oraz osobami otyłymi

Zasady pracy z osobami kontuzjowanymi oraz z problemami zdrowotnymi

Trening w plenerze, nordic walking, jogging

Trening uzupełniający, trening cardio

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

Program zajęć uzależniony od wybranej dziedziny sportu oraz osób prowadzących kurs.

Uczestnik kursu uzyskuje wiedzę z teorii i praktyki spośród niżej wymienionych dyscyplin sportu:

Aerobik

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki

Badminton

Bilard

Kulturystyka / Fitness – ćwiczenia siłowe

Fitness – ćwiczenia psychofizyczne

Fitness – jogging

Gimnastyka – sportowa lub artystyczna

Jazda konna

Korfball

Koszykówka

Lekkoatletyka

Łucznictwo

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Piłka ręczna

Pływanie

Samoobrona

Strzelectwo sportowe

Karate

Taniec

Taniec nowoczesny

Taniec współczesny

Tenis

Tenis stołowy

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi -instruktora sportu (30 godzin)

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora badmintona, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację Trenera

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Zgłoś chęć