KOSZYKÓWKA

KURS INSTRUKTORA KOSZYKÓWKI 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji koszykówka upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor koszykówki prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora koszykówki przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych, fundacjach, stowarzyszeniach, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 839,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg podczas trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia piłki Koszykowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

Przepisy gry w piłkę Koszykową-omówienie

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania w piłce Koszykowej, proporcje

Formy stosowane w nauczaniu piłki Koszykowej

Gra uproszczona, szkolna, właściwa

Przyjęcie zagrywki

Taktyka indywidualna w ataku

Taktyka indywidualna w obronie

Taktyka gry w obronie

Taktyka indywidualna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych

Przepisy koszykówki, sędziowanie

Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych

Rola koszykówki w edukacji młodzieży

Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w koszykówce

Metodyka nauczania oraz technika wykonania poszczególnych elementów w koszykówce

Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku

Techniczne umiejętności zawodnika z piłką

Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie

Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system obrony stref, obrona kombinowana).

Obrona grupowa (przesunięcie, przekazanie, obrona zawodnika mijającego z piłką, obrona przed ścięciem, zasłony)

Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1×1 z piłką i bez piłki)

Atak grupowy (współpraca zawodników poruszających się poza polem i w polu 3 sekund bez zasłon oraz z zasłonami)

Atak indywidualny

Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora koszykówki, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !