Kurs instruktora pływania

Pływanie – kurs instruktora sportu

 

Zdobądź certyfikat dający pełne prawo do wykonywania zawodu instruktora pływania!

 

Polska Akademia Rozwoju i Sportu ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursie instruktora pływania. Jego ukończenie owocuje nadaniem uprawnień do wykonywania zawodu instruktora w specjalności nauki pływania. Zajęcia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy posiadają w swoim dorobku sukcesy na szczeblu ogólnopolskim w pływaniu. Ucząc się u nas ? uczysz się u najlepszych!

 

Kurs instruktora pływania, PŁYWANIE – KURS INSTRUKTORA SPORTU

NIE TYLKO UPRAWNIENIA

Ważnym aspektem, oprócz nadania kwalifikacji, jest taka forma nauczania, która doskonale przygotuje do przyszłego zawodu. Dlatego stawiamy na bogaty program podzielony na część zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Ale to nie wszystko. W naszym programie, poza techniką pływania, uwzględniamy także przygotowanie z zakresu motywacji, zasad współpracy czy psychologiczne aspekty wywiadu i pracy z klientem.

Zrobimy co w naszej mocy, żeby kurs instruktora pływania był dla Państwa w pełni użyteczny.

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA?

Żeby przystąpić do kursu, wystarczy być osobą pełnoletnią, posiadać wykształcenie średnie oraz nie być ukaranym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie. Jeżeli spełniasz te warunki, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapisać się na kurs instruktora pływania już dziś!

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE INSTRUKTORA PŁYWANIA? 

Instruktor pływania daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. basenach i pływalniach krytych/odkrytych, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

 

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena – 839,00 PLN

*Jest również możliwość zrobienie kursu indywidualnego dla jednej osoby, Cena kursu 939 zł

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg w czasie trwania kursu (nocleg dotyczy tylko kursów w Lublinie)

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Teoria i metodyka pracy instruktora pływania

Psychologiczne aspekty wywiadu i pracy z klientem

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia określonej formy treningu

Zasady współpracy

Motywacja

Podstawy anatomii ogólnej i czynnościowej aparatu ruchu

Podstawy fizjologii człowieka

Omówienie wad postawy

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Charakterystyka dyscypliny

Omówienie styli pływackich i reguł pływania sportowego

Podstawy naboru i selekcji

Podstawy treningu pływackiego

Techniki skoków startowych

Techniki nawrotów

Technika pływania stylami: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem

Przygotowanie ogólnorozwojowe

Fizjologiczne i biomechaniczne aspekty pływania sportowego

Podstawowe fizyczne cechy środowiska wodnego

Zasady bezpieczeństwa

Odpowiedzialność cywilna i karna

Ratownictwo

Pierwsza pomoc przed medyczna

Dietetyka, suplementacja i antydoping

Przepisy BHP

Przepisy pływania

Zagadnienia prawne

Komunikacja interpersonalna

Przepisy sędziowania

Reklama i marketing

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Kształtowanie podstawowych cech motorycznych

Gry i zabawy oswajające w wodzie płytkiej i średnio głębokiej

Technika skoku startowego i nawrotów

Metodyka nauczania pływania stylami: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem

Technika pływania stylami: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem

Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

*xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

*2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

*dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

*wygodny strój sportowy

*notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora pływania, akceptowane w Unii Europejskiej:

*legitymację instruktora

*certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

*certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

*zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

*legitymacja w języku angielskim GRATIS !