MMA – MIESZANE SZTUKI WALKI

KURS INSTRUKTORA MMA 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji MMA – mieszane sztuki walki upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor MMA – mieszane sztuki walki prowadzi zajęcia ruchowe polegające na walce wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wytężonego wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor MMA daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. siłowniach i klubach fitness, klubach sztuk walki, klubach MMA, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1100,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg podczas trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Podstawy Anatomii i Fizjologii

Historia MMA

Nazwa i opis MMA

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania

Podejście psychologiczne

Organizacje

Reguły w MMA

Jak trenować

Komendy i polecenia

Kategorie wagowe

Planowanie i taktyka Walki:

striker

grappler

zapaśnik

Punktacja i kary

Planowanie treningów

Dobranie treningów i sprzętu

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Pozycje

Poruszanie się w pozycjach

Uderzenia

Kopnięcia

Bloki

Uniki

Dźwignie

Duszenia

Obalenia

Walka w stójce

Walka w parterze

Atak i obrona w walce

Kontratak w walce

Pressing w walce

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora MMA – mieszane sztuki walki, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !