GIMNASTYKA SPORTOWA

KURS INSTRUKTORA GIMNASTYKI SPORTOWEJ 

 

 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji gimnastyka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor gimnastyki sportowej prowadzi zajęcia ruchowe w oparciu o układy choreograficzne. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie oraz posiadać wiedzę o fizjologii człowieka.

CO DAJĄ UPRAWNIENIA PO KURSIE ? 

Instruktor gimnastyki sportowej daje możliwość pełnoprawnego zatrudnienia m.in. klubach gimnastycznych/akrobatycznych , parkach trampolin, siłowniach i klubach fitness, w ośrodkach sportu i rekreacji, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, koloniach lub obozach wypoczynkowych. Osoba posiadająca kurs może współpracować przy projektach, których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Wymagania dla uczestnika kursu:

* Ukończone 18 lat

*Wykształcenie minimum średnie 

*Znajomość dyscypliny 

*Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretyczno-praktycznych 

*Możliwość przeprowadzenia kursu indywidualnego + 300 zł. do ceny początkowej kursu 

 

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.

Nasza firma współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całego kraju.
Jako instytucja szkoleniowa o nr RIS: 2.06/00033/2016 oraz 2.06/00137/2018 organizujemy dla Was szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy.
Stawiając na Wasz rozwój, pragniemy podnosić Wasze kwalifikacje i pomagać w zdobywaniu wykształcenia bez żadnych opłat.
Wystarczy, że jesteś osobą bezrobotną i pragniesz ukończyć nasz kurs.
Jedyne co musisz zrobić, to przedstawić ofertę szkoleniową PARiS w Urzędzie Pracy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dostaniesz wtedy skierowanie na szkolenie a nasza kadra zajmie się resztą.

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 900,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

*zajęcia w części teoretycznej

*zajęcia w części praktycznej kursu

*egzamin z części teoretycznej

*egzamin z części praktycznej

*komplet dokumentów

*nocleg podczas trwania kursu (dotyczy Lublina)

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Historia gimnastyki i jej ewolucja

Kształtowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej

Technika ćwiczeń wykonywanych w gimnastyce sportowej

Metody gimnastyki sportowej

Metodyka nauczania techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych

Podstawy Anatomi i Fizjologii

Przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna

Przepisy sędziowania

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie techniki w gimnastyce

Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie taktyki w gimnastyce

Indywidualne podwyższanie własnej sprawności

Przygotowanie do ćwiczeń: piramida dwójkowa, przetaczanie, przewroty, przerzuty, salta, wyskoki, obroty, pady

Ćwiczenia doskonalące: piramida dwójkowa, przetaczanie, przewroty, przerzuty, salta, wyskoki, obroty, pady

Ćwiczenia zespołowe

Ćwiczenie układów par akrobatycznych

Ćwiczenie układów grup akrobatycznych

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu (25 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora gimnastyki sportowej, akceptowane w Unii Europejskiej:

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja w języku angielskim GRATIS !