TRENER KLASY MISTRZOWSKIEJ

W Polsce funkcjonuje trójstopniowy podział trenerów:

Trener Klasy II

Trener Klasy I

Trener Klasy Mistrzowskiej

 

316446926 824247405498126 991231672259593708 n - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

Ostatnim i ostatecznym stopniem rozwoju trenera jest trener klasy mistrzowskiej.

Aby zostać trenerem klasy mistrzowskiej należy posiadać udokumentowany 2-letni staż pracy w stopniu trenera klasy I.
Należy również zdać egzamin kończący kurs specjalizacji na trenera klasy mistrzowskiej.

Podobnie jak pozostałe klasy trenerów, trener klasy mistrzowskiej może być zatrudniony w związkach sportowych, klubach sportowych, szkołach walki, ośrodkach sportu, ośrodkach rekreacyjnych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Czas trwania kursu – 80 godzin

w tym 50 teoretycznych i 30 praktycznych

 

Prowadzimy również kursy weekendowe oraz dzień po dniu, jak również indywidualne.

Cena kursu – 1200,00 PLN

 

Wpłaty dokonujemy:
Nr.Konta: 17 1140 2004 0000 3102 7800 6179 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu

 

W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów

nocleg w czasie trwania kursu (dotyczy wyłącznie Lublina)

 

graf3 1 - PARiS - Polska Akademia Rozwoju i Sportu

TEORIA I METODYKA PRACY TRENERA:

Psychologiczne aspekty wywiadu z klientem

Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia określonej formy treningu

Zasady współpracy

Motywacja

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym

Omówienie wad postawy

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dietetyka i suplementacja

Komunikacja interpersonalna

Zagadnienia prawne

Reklama i marketing

Przepisy BHP

Wiadomości ogólne

Technika gry

Strategia i taktyka gry

Teoria treningu sportowego

Żywienie i suplementacja

Fizjologia sportu

Psychologia sportu

Pierwsza pomoc

Biomechanika

Fizjoterapia

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Metodyka układania programów treningowych

Dobór treningu z uwzględnieniem celów, wskazań oraz oczekiwań klienta

Formy zajęć fitness

Stretching, joga, pilates – podstawy

Zasady treningu siłowego

Podstawy kulturystyki

Omówienie podstawowego wyposażenia siłowni

Zasady treningu z seniorami, kobietami w ciąży oraz po porodzie oraz osobami otyłymi

Zasady pracy z osobami kontuzjowanymi oraz z problemami zdrowotnymi

Trening w plenerze, nordic walking, jogging

Trening uzupełniający, trening cardio

Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

Program zajęć uzależniony od wybranej dziedziny sportu oraz osób prowadzących kurs.

Uczestnik kursu uzyskuje wiedzę z teorii i praktyki spośród niżej wymienionych dyscyplin sportu:

Aerobik

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki

Badminton

Bilard

Kulturystyka / Fitness – ćwiczenia siłowe

Fitness – ćwiczenia psychofizyczne

Fitness – jogging

Gimnastyka – sportowa lub artystyczna

Korfball

Koszykówka

Lekkoatletyka

Łucznictwo

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Piłka ręczna

Pływanie

Samoobrona

Strzelectwo sportowe

Karate

Taniec

Taniec nowoczesny

Taniec współczesny

Tenis

Tenis stołowy

 

Plus e-learning z materiałami ogólnymi dotyczącymi – instruktora sportu oraz trenera (30 godzin)

Więcej informacji i szczegółów kursu udzielamy po kontakcie.

 

Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm (3 zdjęcia w przypadku chęci otrzymania również dyplomu po angielsku – płatne dodatkowo 20 zł)

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis

Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym

 

Uczestnicy kursu otrzymują dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie trenera, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację trenera

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

legitymacja angielska GRATIS !

Zgłoś chęć